RODO

Rodo – Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).

Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez naszą firmę Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie.

 Kto jest Państwa administratorem danych osobowych?

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest F.U.H. Sigma Partner Anna Lubieniecka 78-123 Siemyśl , Nieżyn 5 D  jako właściciel korporacji   PRO Taxi Taxi Kołobrzeg tel. 530 358 358 .
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie wtedy , gdy będzie  to niezbędne do:
a) wykonania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jak również  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji jak również  zgłoszonych roszczeń;
d) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
d) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalnoœci oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzaju zarzutami jak również  twierdzeniami, za które administrator uznaje np.: archiwizację, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz  stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa jak również  podmioty działające na zlecenie administratora, np.: kierowcy, firmy przewozowe, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, firmy audytorskie.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres , który będzie  niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy

Rodo – Co Państwu przysługuje ?

6) Przysługuje Państwu:
a) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
b) uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia jak również  ograniczenia przetwarzania.
8) W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych, które Państwo dostarczyli.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak należy pamiętać , że  jest niezbędne do realizacji umowy.

Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami o Rodo i zapraszamy do korzystania z usłyg Pro Taxi Kołobrzegza najniższą cenę w Kołobrzegu.